Saturday, March 31, 2007

Sanjaya Rules

...his own universe, as Simon Cowell put it. At least somebody (Sanjaya) is having fun. Feeling super-nova na siya. Di ko alam kung maaaliw ako o maaawa. Hahaha.

No comments: